Cek Pemesanan :
 
Pencarian :  
New products

Keranjang Belanja Anda

Keranjang Buku

Keranjang belanja buku masih kosong.

_______________________________________

Keranjang Produk

Keranjang belanja produk masih kosong.
Ringkasan HAdis Shahih Al-Bukhari


Pengarang : Imam Az-Zabidi
Penerbit : Pustaka Amani Jakarta
Cetakan :
ISBN :
Cetakan :

Rp. 160.000,00


Sekitar 300.000 hadis NAbi SAW, yang berhasil dihimpun oleh Al-Bukhari ditelitinya kembali secara cermat, baik dari segi sanad maupun matannya.Sehingga yang tersisa hanyalah yang dianggapnya sahih seperti yang terkodifikasi didalam "Shahih Al-Bukhari" sebanyak 9 jilid.

TAnpa jasa Al-Bukhari, kaum muslimin akan kehilangan sekian banyak hadis Rasulullah SAW, tetapi atas kehendak Allah SWT. hadis-hadis tersebut diselamatkan-Nya melalui ASl-Bukhari yang kesahihannya ditempatkan pada urutan pertama oleh jumhur ulama dibanding dengan kitab-kitab hadis yang lain. Kemudian disusul oleh "Shahih Muslim" pada urutaan kedua yanng sebagian hadisnya juga diterimanya dari Al-Bukhari.

Dari sekian banyak hadis yang dihimpun oleh Al-Bukhari itu berhjasil diringkas oleh Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi dengan nama "At-Tajriid Ash-Sharih li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih" yang lebih populer dengan sebutan "Mukhtashar Shahih Al-Bukhari" (Ringkasan Shahih Al-Bukhari) berisi 2230 hadis. Dan kini terjemahannya dalam bahasa Indonesia telah hadir dihadapan pembaca.

Buku Terlaris